Szkolenie dla uczniów Publishing School

3 grudnia 2016 r. w siedzibie firmy Multifol, Tomasz Krzyżanowski Business Development Specialist przeprowadził kilkugodzinne szkolenie dla uczniów Policealnej Szkoły Poligraficzno Multimedialnej i Projektowania Reklam "Publishing School".

Studencji przybyli tłumnie na prowadzone szkolenie mające na celu zapoznać przyszłych jak i obecnych przedstawicieli branży poligraficznej ze specyfiką technik uszlachetniania druku.

 

Prowadzący starał się na przykładach materiałów reklamowych przygotowanych przez firmę Multifol omówić wszystkie najważniejsze techniki uszlachetniania druku. Isotnym elementem szkolenia był dla nas bezpośrednio kontakt z uczniami oraz omawianie poszczególnych zabiegów zdobienia druku na konkretnych przykładach.

Działalność dydaktyczna jest dla nas bardzo ważna. Wierzymy, że studenci znając techniki uszlachetniania druku w przyszłości chętnie sięgną po nie, mając na uwadze ich istotność oraz cele. Mamy nadzieję, iż telegraficzny skrót informacji przedstawionych przez prowadzącego korzystnie wpłynie na wiedzę studentów, zachęcając ich do szczegółowego zapoznania się z tą dziedziną poligrafii. 

 

Życzymy sukcesów na dalszej drodze edukacji oraz w przyszłości znakomitej kariery w branży poligraficznej!

Z poważaniem 

Zespół Multifol