Publishing School z wizytą w Multifolu

Multifol w ramach działalności dydaktycznej, miał przyjemność przeprowadzenia w dniu 28 marca 2015 r. w siedzibie firmy przy ul. Tadeusza Śliwiaka 28 w Krakowie, prelekcji dotyczącej rozwiązań z zakresu uszlachetniania druku. Zainteresowanym i niezwykle dobrze przygotowanym audytorium byli studencji Publising School, pod przewodnictwem Pani dyrektor Krystyny Nowak - Wawszczak.

 

Poruszyliśmy szereg tematów związanych z działalnością naszej firmy takich jak : foliowanie, lakierowanie UV, hot-stamping, tłoczenie czy wykrawanie i perforowanie.

Serdecznie dziękujemy za udział  w prelekcji, a wszystkich Państwa zachęcamy do szerszego zaintesowania się oferowanymi przez Multifol usługami z zakesu outsorcingowego uszlachetniania druku!